Kadri Yıldırım: Temel Alıştırma ve Metinlerle Kürtçe Dilbilgisi


Kadri Yıldırım: Temel Alıştırma ve Metinlerle Kürtçe Dilbilgisi

Zur Zeit nicht lieferbar

Bei Verfügbarkeit benachrichtigen
13,00
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand

Standartlaşma yolunda Kürt dilinin geçtiği önemli aşamalardan biri de gramerdir. Buna katkı sağlamak için bugün büyük bir çaba sarf ediliyor. Elinizdeki çalışma bu çabalardan biridir. Bu çalışma bir giriş, altı bölüm ve iki ekten oluşmaktadır. Girişte Latin Kürt Alfabesini tanıttıktan sonra dilbilgisi, dil, lehçe ve ağız terimlerine açıklık getirmeye çalışılmıştır. Birinci bölüm, başta öğrenilmesinde yarar görülen temel bazı konulara ayrılmıştır. Bu konuların başında erillik ve dişillik, mastar ve fiil, fiil kökleri, şahıs zamirleri, “bûn” yardımcı fiili, belirlilik ve belirsizlik, tamlama, bükün ve ergatif gelmektedir. İkinci bölümün konuları ise fiil, fiilimsi ve zarftır. Üçüncü bölüm, isim, zamir ve sıfata ayrılmıştır. Dördüncü bölümde edat, bağlaç ve ünlem konuları üzerinde durulmuştur. Beşinci bölümde cümle bilgisi çerçevesinde cümlenin öğeleri ve değişik açılardan cümle çeşitleri hakkında bilgi vermeye çalışılmıştır. Altıncı bölüm Kurmancî lehçesiyle yazılmış nesir ve şiir örneklerine, atasözlerine ve folklor ürünlerine ayrılmıştır. Kitabın her türlü ders ve kurslarda yararlı olabilmesi için anlatım dili Türkçe olarak tercih edilmiş, metinlerin ise tamamen Kürtçe olması tercih edilmiştir.

Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch diese Produkte gekauft

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand

Auch diese Kategorien durchsuchen: Kurdî, Türkçe, Kürdoloji Kitaplığı