Deniz Gündüz: Türkçe Açıklamalı Kırmancca / Zazaca Dil Dersleri


Deniz Gündüz: Türkçe Açıklamalı Kırmancca / Zazaca Dil Dersleri

Auf Lager

12,95
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand


Mögliche Versandmethoden: Selbstabholung, DHL

Çapa dîyine yê kitabê dersanê kirmanckî (zazakî) “Türkçe Açıklamalı Kırmancca (Zazaca) Dil Dersleri” vejîya.

Kitabo ke hetê Deniz Gunduzî ra amade bibi û M. Malmîsanijî kontrol kerdbi, reya verêne 2006 de ginabi çape ro û rewna ra pîyase de nêmendbi.

Kitab goreyê qaydeyanê xebata standardîzekerdişî yê Grûba Xebate ya Vateyî amade bîyo. Ê ke bi tirkî wendiş û nuştişê înan esto, şênê xo bi xo qaydeyanê gramerê kirmanckî (kirdkî/zazakî) bimusê.

Kitab heme 369 rîpelî yo 22 dersî tede estê. Her derse ra pey, seba ke wendoxî dersa xo tam fehm bikerê, temrînî estê. Her derse de qismê gramerî yê derheqê derse zî bi nimûneyanê dewlemendan pêşkêş beno. Badê her derse seba manaya tirkî ya çekuyanê kirmanckî yew ferhengek ronîyayo.

 

Auch diese Kategorien durchsuchen: Kurdî, Türkçe, Kürdoloji Kitaplığı