R. İhsan Eliaçık: Bu Belde (Türkiye Yazıları)


R. İhsan Eliaçık: Bu Belde (Türkiye Yazıları)

Auf Lager

11,95
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand


Türkiye'de derin din, cumhuriyet, laiklik, ordu ve din, Kürt sorunu, İslamcılık, ilk meclis, yakın tarih vb. Türkiye yazıları...

 “Vatan,millet,devlet,ümmet vs. bütün bunlar “beldelerimizin” tarih boyunca yarattığı büyük kavramlardır.İmparatorluk varken bölücü mahiyet arzedebilirdi ama günümzde beldelerimizi “tutan”son asabiyeler haline gelmişlerdir.Hatta artık küreselci lordlar,dünya üzerindeki emelleri için tehdit olarak algılanmaktadırlar.Artık bu tür bağlardan kurtularak, tek tek bireyler haline gelmemizi ve böylece küresel şirketlerin ağına kolayca düşmemizi istiyorlar.Demek ki her zamankinden daha çok bunları sahip çıkmamız lazımdır.”Ulus devletleri” dağıtılması değil, birleşmesi, “büyük bütün” haline gelmesidir artık söz konusu olan.Bunun için de bunlara soğuk bakan eski söylemin miadı dolmuştur.

Sonuçta “büyük idea”, tüm bölgeyi tek bir Evrensel Adalet ve Barış Yurdu (Dâru’s-Selâm) çatısı altında birleştirmektir. Bu aynı zamanda Kur’an’ın da gösterdiği bir hedeftir (Yunus; 10/25).”

Auch diese Kategorien durchsuchen: Türkçe, Din-Mitoloji Kitaplığı