Faik Bulut: Ebu Müslim Horasani


Faik Bulut: Ebu Müslim Horasani

Auf Lager

11,95
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand


Ebu Müslim Horasani, İslam tarihinin tanığı ve sanığıdır. 
Emeviler ve Abbasiler döneminin halk kahramanıdır. Sadece tarihin figüranı değil başaktörüdür. 
Gerçek bir tarih yaratıcısıdır o! Horasan Spartaküsü derler adına. Köle iken ihtilal önderliğine yükselen bir efsane insandır. 
Bu yüzdendir ki; bölge halklarından Kürtler, Türkler, Acemler ve Araplar kendisine sahip çıkmış, onu öz evlatlarıymış gibi benimsemiş; her kavim, 'Ebu Müslim bizdendir' diyebilmiştir.
Adına menkıbe ve destanlar yazılmış, Bâtıni akımlarca 'tanrı-insan' olarak algılanmıştır. 
Ebu Müslim ölmemiş, ak güvercin donuna bürünüp gökkuşağında gezer olmuş; Alevi tarihinin klavuzluğunu yapmıştır. 
Ona türlü adlar verilmiştir: Köle İbrahim, İbrahim bin Osman, Heyyekan, Hetkan, Abdurrahman bin Müslim, Bihzadan, Horasan Teberdarı, vs. 
Adı gibi kökeni de esrar perdesiyle örtülüdür. Hayatı gizem doludur. Tarihte böylesine aktif rol oynayıp da yaşam öyküsü bilinmeyen çok az insan vardır.
Kürt ve Türk kökenli Aleviler çevresinde çok sevilen, Türk-İslamcı kesimlerin polemiklerine muhatap olan Ebu Müslim hakkında yazılı eser bulmak oldukça zordur.
Kitapta Ebu Müslim gerçeği ortaya konulurken, olaya tatlı bir masal-öykü havası verilmektedir. 
Bu çalışma, belgesel öğelerle süslenmiş bir roman denemesidir. Okurken, aynı zamanda, Aleviliğin oluşumu da tanık olunmaktadır.

Auch diese Kategorien durchsuchen: Türkçe, Din-Mitoloji Kitaplığı