Erdoğan Aydın: Nasıl Müslüman Olduk?


Erdoğan Aydın: Nasıl Müslüman Olduk?

Zur Zeit nicht lieferbar

Bei Verfügbarkeit benachrichtigen
11,95
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand

Nasıl Müslüman olduğumuzu genellikle sormadık kendimize. Çünkü İslamiyet'i "din ve hidayet aşkıyla", kendiliğinden benimsediğimiz yolunda koşullandırılmıştık. Oysa doğruyu aradığımızda, Müslümanlaştırılma tarihimizin, insanı irkilten bir vahşet süreci olduğu soğuk gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Resmi ve geleneksel söylemse, bu gerçeği ısrarla gizlemeye çalışıyor.
Bugünü anlamak ve demokratik bir Türkiye yaratabilmek için, doğru tarih bilincine sahip olmamız gerektiğinden hareketle Erdoğan Aydın, Nasıl Müslüman Olduk kitabında, Müslümanlaştırılmamızın dramatik öyküsünü ve bunun toplumumuza etkilerini gün ışığına çıkarıyor.

İçindekiler:

 • Tarihin Aynasında Hak İhlalleri
 • İslami Yayılmanın Maddi Koşulları ve Dinsel Mantığı 
 • Yayılmacılığın Başlangıcı ve Kürtlerin Müslümanlaştırılması
 • Şeriat Türkleri Nasıl Görüyor? 
 • Arapların Türk Yurtlarına Saldırılarının İlk Dönemi 
 • Yurtları İşgal Edilirken Türkler Direniyor 
 • Kuteybe, Direnişi Katliamlarla Kırmaya Çalışıyor 
 • "Hidayet"ten Türklerin Payına Kılıç ve Kırbaç Düşüyor
 • Müslüman İşgalini Kırmak İçin Büyük Atılım ve Yenilgi
 • Abbasi Devrimi ve İslamiyet'in Kavimsel Karakter Değişimi
 • Abbasiler Dönemi'nde Türkler 
 • Türk Köleler, İslam Lejyon Ordusunun Temel Gücü Oluyor
 • Arapların Hazar Yurtlarını İşgali ve Geri Atılmaları 
 • İşgal Öncesi Türkistan'da Dinsel Panorama 
 • İslamiyet'e Karşı İdeolojik Direniş ve Dönüşüm 
 • Türklerin Müslümanlaşmasının Siyasal Biçimlenişi 
 • Selçuklular İslam'ın Siyasal Egemenliğine Yükseliyor 
 • İslamlaşmanın, Türkler Üzerindeki Kültürel Etkileri 
 • Ek: Dinin Türk Toplumuna Etkileri (Dr. Hikmet Kıvılcımlı)
Auch diese Kategorien durchsuchen: Türkçe, Din-Mitoloji Kitaplığı