Mehmet Raif Söylemez: Yezidi İnancında Melek-i Tawus


Mehmet Raif Söylemez: Yezidi İnancında Melek-i Tawus

Zur Zeit nicht lieferbar

Bei Verfügbarkeit benachrichtigen
5,95
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
Mögliche Versandmethoden: Selbstabholung, DHL

Bu çalışmada Yezidilik inancındaki Melek-i Tawus kavramı ve kötülük sorunu incelenmektedir. Yazar, Melek-i Tawus kavramının tarihsel yolculuğuna odaklanmakta, geçirdiği değişimleri tespit etmeye çalışmaktadır. Melek-i Tawus kavramının Zerdüştlük, İslam, Yahudilik ve Hıristiyanlık ile olası etkileşimleri ve kendine has özgüllükleri de bu çerçevede ele alınmaktadır.

Melek-i Tawus kavramının tarihsel eşiklerde uğradığı değişimler komşu dinlerde etkili olan Allah, Şeytan, kötülük gibi kavramlarla olan farklılıkları ve yakınlıkları gösterilerek incelenmektedir. Ayrıca Yezidi inancının felsefi bir sorun olan Kötülük sorununa yaklaşımı ve getirdiği çözümler ele alınmaktadır. Bunlar yapılırken Yezidi kaynaklarına ve Yezidiliğin kendine ait bakış açısına bağlı kalınmaya özel bir önem verilmektedir.

Eserde Melek-i Tawus kavramı ve ilgili metinler incelenirken sadece tarihsel arka plana atıfta bulunan bir araştırma yerine Michel Foucault, W. Benjamin ve Jacques Lacan gibi 20. yüzyıl felsefecileri ve psikanalistlerinin analizlerine dayanan bir yöntem kullanılmaktadır.

Auch diese Kategorien durchsuchen: Türkçe, Din-Mitoloji Kitaplığı