M.S. Lazarev & Ş.X. Mihoyan: Kürdistan Tarihi


M.S. Lazarev & Ş.X. Mihoyan: Kürdistan Tarihi

Zur Zeit nicht lieferbar

Bei Verfügbarkeit benachrichtigen
11,95
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
Mögliche Versandmethoden: Selbstabholung, DHL

Bu kitapta, Batı Asya´nın en antik uluslarından biri olan Kürtlerin sürekli yaşam alanı ve tarihsel anayurdu olan Kürdistan´ın tarihi ilk kez bu boyutta bir bütünsellikle ele alınıyor. Kronolojik çerçevesi, Arap fetihleri devrinden başlayıp günümüze kadar olan dönemi kapsıyor. Bölgedeki büyük olayların hemen hemen tamamında yer almış olan Kürtler, bölge ve dünya uygarlığına belirgin bir katkıda bulundular. Bugün 30 milyonluk Kürt halkı, kendi kaderini tayin hakkı uğruna çetin bir uğraş veriyor, Kürt sorunu ise, çağdaş uluslararası yaşamın en güncel sorunlarından biri olma özelliğini koruyor.

Yazarların dikkat merkezinde, tüm Kürt tarihinin leit motifini oluşturan kurtuluş hareketleri yer alıyor.

Bu çalışma, Kürt Araştırmaları Merkezi’nin (Başkanı, Ermenistan Bilimler Akademisi Akademisyeni Ş.X. Mıhoyan) öncülüğünde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın yazarları, Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Kürdoloji Bölümü ve Rusya Bilimler Akademisi Sankt-Petersburg Şubesi Kürdoloji Kürsüsünün çalışanlarından oluşuyor. Giriş bölümü M.S. Lazarev, birinci ve ikinci bölümler E.İ. Vasilyeva, üçüncü ve dördüncü bölümler M.S. Lazarev, beşinci bölüm M.A. Gasratyan, altıncı bölüm O.İ. Jigalina, yedinci ve sekizinci bölümler Ş.X. Mıhoyan ve sonuç bölümü M.S. Lazarev tarafından yazılmıştır. Giriş bölümü yazılırken, O.İ. Jigalina’nın materyalleri, beşinci bölümde ise M.S. Lazarev ve Ş.X. Mıhoyi’nin metinleri kullanılmıştır. Kronoloji, O.İ. Jigalina ve M.S. Lazarev tarafından hazırlanmıştır.

 

M.S. Lazarev & Ş.X. Mihoyan

Kürdistan Tarihi

ISBN: 978-9-757112-96-9 - 2015 - 388 sayfa

Avesta Yayınevi

11,95 €

Auch diese Kategorien durchsuchen: Türkçe, Kürdoloji Kitaplığı